Home / Aktuellt / Brist på lärarbehörighet i kommunen trots topp placeringen
Bild skola
Foto: Nathanelle Andersson

Brist på lärarbehörighet i kommunen trots topp placeringen

Ekerö kommun håller sin topp tio-placering i årets ”Öppna jämförelser” av grundskolan. När Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade sin senaste skolundersökning hade Ekerö kommun tagit ett kliv från plats åtta till plats sex från förra året. Trots placeringen är lärarbehörigheten svag i kommunen.

25 November publicerade SKL sin årliga jämförelse mellan landets skolor där Ekerö kommun har stigit ytterligare från tidigare mätning. Barn- och utbildningsnämnden i kommunen hade SKLs undersökning som måttstock när de satte upp målet att bli en av landets tio bästa skolkommuner till 2018.

Men statistiken visar inte lika bra resultat när det kommer till andelen behöriga lärare.
Lärarnas Riksförbunds stora samman­ställning av statistik visar att av de 290 kommunerna i Sverige ligger Ekerö på plats 178. Statistiken bygger på att förbundet matchar registret pedagogisk personal med lärarlegitimationsregistret som sedan sammanställs.
Av samtliga 227 grundskolelärare med heltidstjänster i Ekerö har 158 av dem lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket är en andel på 69,6%.

– Varför Ekerö ligger i topp tio trots svag lärarbehörighet har vi inte analyserat ännu.
Men det är en sammanvägning av olika kriterier, säger Oscar Linde, huvudskyddsombud Lärarnas Riksförbund.

Oscar Linde berättar att förbundet representerar utbildade lärares intressen och kollar kontinuerligt så att skolorna rekryterar behöriga lärare. Om en obehörig lärare anställs så får tjänsten bara vara tidsbegränsad. Sedan måste tjänsten utlysas på nytt.

-Det här är ett exempel på sådant som vi kollar och påpekar till rektorerna hela tiden, säger Oscar Linde.

Högsta lönerna i landet

2014 låg Ekerö på plats 286 i SKLs undersökning för behöriga lärare. För att vända trenden satsade moderaterna stenhårt på att höja lärarlönerna. Ekerös lärare har idag de högsta lönerna i landet. Trots det verkar det svårt att locka fler utbildade lärare till kommunen.

Fredrik Jarny, rektor på Tappströmskolan anser att ökningen av lönerna inte påverkat antalet behöriga lärare. Han säger att ruljangsen på lärare är hög på grund av bristen på lärare i landet. Lönerna och dålig arbetsmiljö gör att personal byter arbetsplats, vilket får en negativ effekt på eleverna. Han tycker därför att den stora arbetsmiljöfrågan ligger på rekryteringen av lärare.

– Vi måste hitta bra lärare och få dem att stanna på sin arbetsplats.

Tappströmskolan har tre obehöriga lärare som undervisar i hem- och konsumentkunskap, matematik och NO. På senare tid har det blivit svårare att locka behöriga lärare i vissa ämnen, framför allt matematik och NO-ämnena. Målet för Tappströmskolan är att ha 100% lärarbehörighet. Vilket de ska uppnå genom att skapa förutsättningar för dem lärare som inte är färdigutbildade än.

– I första hand vill vi rycka dem som saknar en uppsats eller några enstaka poäng ifrån att bli legitimerad lärare. De som är inne på slutspurten, säger Fredrik Jarny

Fredrik har som mål att locka lärare som bor i kommunen. Han tror det bästa alternativet är att  jobba i närskolor. Men det är ingen garanti att utbildade lärare får jobbet, även om behörighet är prio ett.

– Det har hänt att legitimerad lärare söker men referenserna är inte tillräckligt goda ändå. Vi måste ha personal som fungerar och som klara av ledarskapet. Då får vi lösa det tillfälligt, säger Fredrik Jarny

Nathanelle
Nathanelle Andersson
Share Button

About Nathanelle Andersson

Journaliststudent på Kaggeholms folkhögskola, 27 år gammal från Västerås.

Nathanelleandersson@live.se