Home / Aktuellt / Gränslöst engagemang för nyanlända på Ekerö
Foto: Eneida Berisha

Gränslöst engagemang för nyanlända på Ekerö

Projektet Öar utan gränser startades upp för att fånga upp viljan hos de som ville välkomna nyanlända invånare. Genom att organisera privatpersoners och civilsamhällets engagemang är tanken att nya Ekeröbor ska få det lättare att bli en del av kommunen med hjälp av de redan etablerade Ekeröborna.
Initiativen som civilsamhället har bidragit med har gjort stor skillnad, säger Riccard Slettengren Badiali, projektledare för integration i Ekerö kommun.

Ekerö kommun har ett stort nätverk där civilsamhället, volontärer och representanter från föreningar ges möjligheten att starta igång aktiviteter eller egna projekt för att främja integrationen i kommunen. Med hjälp av Öar utan gränser kan de som engagerar sig för nyanlända eller vill börja göra det framöver, få en plattform för att mötas, utbyta erfarenheter, organisera sig och samarbeta kring initiativ som välkomnar de nya invånarna. Genom att skapa dessa nätverk för människor som vill engagera sig är tanken att initiativ samordnas och får starkare effekt.

Ska underlätta för möten mellan människor

Riccard Slettengren Badiali arbetar med att samordna och stödja civilsamhällets insatser för att människor lättare ska kunna mötas. Han såg ett behov av ett utökat stöd till och samordning av civilsamhällets insatser. När Länsstyrelsen beviljade Ekerö kommun bidrag för att arbeta med integrationsfrågor tillsattes Riccard som projektledare. Grundidén var att få igång något i Ekerö kommun som verkar för social inkludering. Projektet har resulterat i att nyanlända kommunmedlemmar snabbare kommer in i samhället, lär sig språket, tar del av meningsfulla aktiviteter och bygger sociala nätverk som kan främja deras möjligheter att träda in på arbetsmarknaden.

 – Det är otroligt roligt att möta alla dessa människor som har en så stor drivkraft för att bidra till samhället och samtidigt se vilka fina resultat deras arbete leder till, säger han.

Ambitionen är helt enkelt att underlätta nyanländas förutsättningar för att inkluderas i föreningar och aktiviteter. Samverkansmodellen som vuxit fram på integrationsområdet har fungerat så väl att en utredning kring hur den ska kunna anpassas i den övriga kommunala organisationen har påbörjats. Dessutom har de redan etablerade invånarna fått ta del av de nyanländas kunskaper och erfarenheter genom bekantskaperna som skapats.

”Enormt engagemang”

I takt med att medborgares och föreningars sociala engagemang ökar, utvecklas människors makt över problembeskrivningar och egen kapacitet att förverkliga visioner om ett bättre samhälle, menar Riccard. Idag finns det uppsjö av olika alternativ och inom var och en av dessa verkar flera olika personer. Utöver det, finns de som engagerar sig genom något av de projekten som är igång. Enligt Riccard är det lätt att förstå hur viktig civilsamhällets roll är gällande att kunna hantera framtidsutmaningar, bidra till en breddad demokrati och inkludera människor i en gemenskap. Det är ett sätt att öka medborgares delaktighet i demokratiska processer.

– Bara min kontaktlista till nätverket Öar utan gränser innehåller drygt 200 namn, säger Riccard.

Just nu finns det 38 föreningar som är delaktiga i projektet genom att de på något vis arbetar i enlighet med Öar utan gränsers ändamål. Studiecirklar, språkcaféer, bosättningsnätverk, läxhjälp, spelkvällar och andra aktiviteter är exempel på initiativ som startats upp av både privatpersoner och föreningar. Öar utan gränser håller igång arbetet genom stormöten där de tillsammans med projektledare och andra engagerade diskuterar hur kommunen kan förbättra arbetet. På Ekerö kommuns hemsida kan vem som helst gå in och läsa mer om vad civilsamhället och kommunen gör för att välkomna nya Ekeröbor, själv komma med synpunkter eller gå med i något av matchningsprojekten.

– Jag tror att alla de som varit engagerade i olika projekt i nätverket har fått ut mycket på ett personligt plan. Det är ju roligt att engagera sig och ger guldkant på tillvaron för dem som är med och bidrar till samhället och märker hur deras engagemang gör skillnad, säger Riccard.

 

Eneida Berisha 

Share Button

About Eneida Berisha

Journaliststudent på Kaggeholms Folkhögskola.