Home / Nyheter / Amorteringskrav skärps – Ekerö blir billigare
De skärpta amorteringskravet ska enligt regeringen motverka ekonomisk kris. Foto: Pixabay

Amorteringskrav skärps – Ekerö blir billigare

Ekerö är en attraktiv bostadsplats för många svenskar. Dess läge till Mälaren och kombinationen mellan närheten till storstad och till lantliv lockar många. Således är också trycket för bostäder på Ekerö högt. Idag presenterade regeringen ett nytt förslag gällande skärpt amorteringskrav som framtagits i samspel mellan regeringen och Finansinspektionen (FI). Vi mötte de ansvariga för Ekerös bostäder för att diskutera detta.

– Det planeras nya bostäder ständigt, för att kunna motsvara efterfrågan från allmänheten. Många vill bo på Ekerö, och bland annat i Ekerö centrum så byggs det både hyresrätter och bostadsrätter. Det är många barnfamiljer på Ekerö och när barnen växer upp vill vi att möjligheten ska finnas för att de ska kunna bo kvar. I nuläget är det svårt att få tag på billiga hyresrätter för bland annat studenter, men detta ska i det längre perspektivet kunna förbättras, säger Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun.

Att bygga nya bostäder på Ekerö kan vara förknippat med flera svårigheter, speciellt när det kommer till Ekerös grönområden, som enligt statens miljöstadgar måste skyddas. Något som Tommie Eriksson kommenterar med meningen;

– Ekerö är en grön kommun och det är en av dess starkaste sidor. Så ska det förbli. Vi måste hitta bättre lösningar än att avverka naturen.

Ekerö kommuns bostäder arbetar via en översiktsplan, vilket innebär att det hela tiden planeras hur de kan effektivisera antalet bostäder i relation till befolkningen. Regeringens förslag till att skärpa amorteringskravet innebär att summan för de som belånat dyrare bostäder blir högre med en extra procent, vilket enligt regeringen ska leda till en minskad risk för ekonomisk kris i Sverige samt billigare bostäder i storstadsområden – framför allt Stockholm. Enligt Martin Larsson, fastighetsmäklare vid svensk fastighetsförmedling Ekerö, kommer det skärpta amorteringskraven inte påverka Ekerös bostadspriser mer än vad det redan gjort.

– Den allmänna uppfattningen på Ekerö är att det räcker med de krav som redan finns. Ägarna till bostäderna vill inte amortera i högre grad än vad som redan sker. Priserna har sänkts under det senaste halvåret och de kommer troligtvis sänkas ännu mer, men absolut inte till den grad att det kraftigt påverkar köparnas möjlighet att köpa en bostad. Det är ett bra förslag, men kommer nog inte ge den effekt som meningen var.

Amortering är den summa du betalar av ditt lån vid varje enskilt tillfälle. Eftersom amorteringen baseras på den aktuella skulden minskas räntan efter varje avbetalning. När amorteringen skärps, betalar du en högre summa vid varje enskilt tillfälle. Oro har framförts från bland annat den borgerliga oppositionen att kravet kan försvåra för unga att ta sig in på arbetsmarknaden.

 

Förslaget för skärpt amorteringskrav förväntas träda i kraft den 1a mars 2018.

 

 

Reporter: Anna-Stina Ericson

Share Button

About Anna-Stina Ericson