Home / Nyheter / Om olyckan är framme – så gör du vid brand

Om olyckan är framme – så gör du vid brand

Om du råkar ut för en brand så är det viktigt att veta hur du ska hantera situationen. Upptäcks en brand i sitt tidiga skede, så ska du försöka släcka den själv men utan att utsätta dig själv för risker. En ordning som är viktig att komma ihåg är Rädda – Varna – Larma – Släck. Dock, alla situationer är olika och det viktigaste är att rädda dig själv och andra.

  • Rädda: rädda dig själv och andra som bedöms vara i fara.
  • Varna: varna övriga som kan tänkas att påverkas av branden.
  • Larma: larma 112 eller annan räddningstjänst och invänta dem.
  • Släck: försök släcka branden i sitt tidiga skede med en pulversläckare om du har möjlighet. Rikta släckaren mot det som brinner, och inte mot lågorna.

 

För mer information:

För mer information om brandsäkerhet, läs även http://enytt.com/2017/11/undvik-brander-i-jul-brandmannens-tips/

 

Anna-Stina Ericson

Reporter: Anna-Stina Ericson

Share Button

About Elina Stattin