Home / Nyheter / Åtgärder krävs efter ungdomsbråk i Stenhamra

Åtgärder krävs efter ungdomsbråk i Stenhamra

Tre personer anhölls i ett ungdomsbråk i Stenhamra under fredagskvällen. Runt 70 ungdomar var närvarande när bråket ägde rum. Pistolliknande föremål och soft air guns uppges ha använts under bråket. Det är oklart varför bråket uppstod.
– Det var när vi kom till platsen som bråket urartade, säger Ekeröpolisen Lena Törnblom.

Trygghetssamordnare Maria Hjalmarsson arbetar för att tryggheten på Ekerö ska bli så bra som möjligt för ungdomar, främst under kväll- och nattetid. Ungdomsbråket i fredags menar hon visar på att det krävs ytterligare åtgärder i Ekerö, främst att det behövs fler nattvandrare ute under helgerna.

– Under förra hösten mottog vi en trygghetspeng på två miljoner från kommunen, pengar som vi satsat starkt på att förebygga bråk och otrygghet under helgtid. Efter en trygghetsundersökning som genomfördes med högstadieungdomar från Ekerös tre kommunala högstadieskolor framkom att satsningar behövdes när det kommer till nattvandrare samt att öka belysningen på offentliga platser. Mycket av pengarna från trygghetspengen har därför gått till nya lyktstolpar på platser som ungdomar ser som otrygga.

Lena Törnbom Löfqvist från Ekeröpolisen menar att bråket urartade när polis kom till platsen, och att det visar att vuxen närvaro bland ungdomarna kvällstid är något som det bör tryckas på extra – för att undvika att denna typen av splittringar sker när vuxna är i närheten.

– Någon nattvandring förekommer inte under vinterhalvåret på grund av att föräldrarna som vanligtvis nattvandrar inte har möjlighet till det, samt att vi upplevt att ungdomar i lägre utsträckning befinner sig ute då. Trygghetsprojektet har verkat i en termin nu så vi har inte sett några större förändringar ännu – men vi hoppas på att ungdomarna verkligen ska känna sig tryggare i vuxen närvaro under kvällstid. Ett problem vi stött på är att det länge varit en låg polisnärvaro på Ekerö, och därför har behovet av nattvandrare varit högt, menar trygghetssamordnare Maria Hjalmarsson.

Tre ungdomar anhölls i fredags, misstänkta för olaga hot.

 

Anna-Stina Ericson

Share Button

About Anna-Stina Ericson