Home / Nyheter / En pappas kamp för sin son
Magnus var ofta själv ute på helger och kvällar för att hålla koll på sin son bland de ungdomsgäng där han rörde sig. (personerna på bilden har inget med artikeln att göra)

En pappas kamp för sin son

Ekerö anses vara en av de tryggare kommunerna i Stockholm enligt landstingets bedömning. Men den grupp ungdomar som hamnat i socialt utanförskap tidigt i livet har svårt att ta sig ut ur destruktiva sociala sammanhang även i Ekerö. Enytt har träffat en förälder, Magnus, som kämpat under sin sons uppväxt för att få hjälp av Ekerös socialtjänst och tycker det har varit svårt att bli tagen på allvar.

 Redan i lågstadiet började Magnus son Joel hamna i svåra konflikter på skolan och han fick byta klass flera gånger. Magnus och hans fru sökte efter ett tag hjälp från socialtjänsten på eget initiativ.
– Vi blev skickade till en utredning på BUP och min son fick en diagnos. Men sen hände inget mer än det, fortsätter Magnus och berättar om en lång och jobbig tid för familjen.
När Joel hamnade i tonåren blev problemen värre. Han började använda droger, ville inte gå till skolan och hamnade i problem med polisen.
– Vi bad om att få hjälp från socialtjänsten att få honom inlagd på behandlingshem, något han själv verkligen ville, men vi hamnade i en rad av möten som inte ledde till något specifikt.
– När vi sökte hjälp från ett behandlingshem i en annan kommun fick vi höra att Ekerö kommun inte fanns med på en lista som de pratade om, tydligen någon lista över problemområden som de hade direktiv att ta hänsyn till, och därför blev vi inte prioriterade, säger Magnus.
De tillfällen som socialtjänsten i Ekerö tog eget initiativ var när det väl hände något riktigt allvarligt, menar han.
– De tillfällen när något allvarligt hände och polisen blev inkopplad så kom socialtjänsten och påpekade att jag behöver ta ansvar som förälder. Men alla gånger jag just försökt ta ansvar genom att föregå problemen och höra av mig för att få hjälp så verkade det inte tas på allvar. Det blev möten på möten och inte mycket mer än det.
Magnus började själv vara ute på kvällar och helger för att hålla koll på Joel. Han såg då hur få föräldrar som faktiskt var ute och hur det uppskattades av många ungdomar. Han efterlyser fler föräldrar som frivilligt vill nattvandra på helgerna.
– Jag träffade många som sa att de uppskattade närvarande föräldrar.
Till slut hittade Magnus och familjen själva lösningen för Joel. De hittade ett eget boende till Joel i en helt annan kommun tillsammans med en släkting. Nu har han hittat ett jobb han trivs med och kommit bort från destruktiva sociala sammanhang. Men Magnus tycker det är tråkigt att socialtjänsten inte hjälpt honom i högre utsträckning genom åren eftersom livet hade kunnat sett annorlunda ut för Joel de senaste åren.
Jag hör av mig till socialtjänsten i Ekerö under fredagen för att fråga hur de ställer sig till Magnus berättelse och får beskedet att hela avdelningen är på utbildning. Jag blir ombedd att tala med informationsansvarig för Ekerö kommun, Johan Elmnert. Han ber att återkomma efter att han fått tag i de verksamhetschefer som är ansvariga för frågan. Han säger dock att kommunen de sista åren har haft ett tapp på personal som jobbar med de här frågorna.
– Det är komplexa frågor där många led ska gås genom och flera personer är inblandade. Vi har haft problem med att hitta och anställa socionomer som jobbar med just dessa frågor och de som finns har väldigt mycket på sina bord.
Johan Elmnert tycker det är tråkigt om en förälder upplever att de inte blivit lyssnade till när de väl söker hjälp.
– Jag ska ta det här vidare med de som är ansvariga inom området när de är tillbaka och återkommer till dig, säger han.
Jag får tag i Maria Hjalmarsson som är nybliven Trygghetsutredare för Ekerö kommun och återger Magnus berättelse för henne.
– Ekerö är en relativt trygg kommun i övrigt men vi borde kunna hjälpa dem som väl behöver hjälp fortare. Ett av mina mål är just att försöka förbättra kommunikationen mellan olika aktörer så att det går snabbare när någon väl behöver hjälp, säger hon.
(fotnot: Magnus och Joel heter i verkligheten något annat)
Share Button

About Jonas Lundström