Home / #METOO / Kvinnor från Ekerö om #metoo – ”Dra in männen i den här frågan”

Kvinnor från Ekerö om #metoo – ”Dra in männen i den här frågan”

Annie ser gärna att fler män bjuds in i rörelsen.

Hur ser du på metoo-rörelsen och att det lyfts som det gör nu?

-Jag känner ganska positivt att det är ett feministiskt initiativ, att det tas upp på det sättet. Att kvinnor och män är jämlika. Jag känner också att det kanske inte är rätt sätt att ta fram det här. Det går mycket snabbare om man visar med, kanske inte aggression, men lite mer trotsigt. Det kommer lättare ut i nyheter. Det som jag ser lite negativt med det här är att man inte försöker ta fram alla i det hela. Vi behöver ju männens stöd, precis som rasismen behöver de vitas stöd för att kunna höja sin röst.

Alexandra Pascalidou kommer ju ut med en bok angående just det här och att det inte ska stanna vid en hashtag. Vad tänker du om det ?

-Hashtags varar ju inte för evigt. Det är positivt om det får leva kvar. Det finns ju olika källor, Vissa äldre människor kanske uppskattar böcker mer än sociala medier

Vad känner du måste göras som inte redan görs?

-Att dra in männen i den här frågan. Att dra in alla. Att det inte blir något som bara kvinnor går igenom. Det är ju obviously det men om man inte får med folk som backar upp en så är det ju ingen mening. Folk säger ”det ska vara självklart att killar ska ha samma syn som tjejer på jämlikhet”, men så är det ju inte idag. Även fast det borde vara en självklarhet så är det inte det. Det är mest det jag tänker, att försöka få med båda könen i det här, säger Annie.

Share Button

About Linn Hallsénius