Home / Nyheter / Sopberg i Träkvista upprör invånare
Foto: Charlott Dilek

Sopberg i Träkvista upprör invånare

Många har märkt av och upprörts av de överfulla återvinningsstationerna vid Träkvista Centrum tidigare i veckan. Detta har bidragit till diskussion och irritation i facebookgrupper som rör Ekerö.

Vi har varit i kontakt med de ansvariga för sophämtningen, FTI, (förpacknings och tidningsinsamlingen) för att få en kommentar angående detta.

Den entreprenör som ansvarar för tömningar av pappersförpackningar i en stor del av Stockholms län har enligt uppgift haft problem med tömningsfordonen förra helgen, tömningarna genomfördes därför inte i den omfattning som planerats och som behövs.

-Då vi tömmer många återvinningsstationer dagligen blir det snabbt överfullt och när tömningsbilarna var igång igen så hann de bara ta med det som låg i behållarna, säger Annika Ahlberg Regionchef

Hon vill även uppmuntra invånarna att vid liknande problem, ta med sig materialet hem igen istället för att lägga utanför.

Enligt folk på plats ska det nu vara städat i Träkvista.

Rebecca Ahlström

Share Button

About Rebecca Ahlström