Home / Nyheter / ”Det har inte funnits tydliga miljömål sen 2010”
Foto: Lina Gustavsson. Barnen skolstrejkar för klimatet under Global strike for future på mynttorget.

”Det har inte funnits tydliga miljömål sen 2010”

Varje fredag klockan 16 samlas människor från Ekerö och manifesterar för klimatet utanför kommunhuset. Inspirerat av Greta Thunborgs Fridays for future. Teresa Soler är medlem i klimatklubben och värd för dessa event. Hon har försökt komma i kontakt med Ekerös kommunpolitiker. 

-Jag har inte fått ett enda svar om vad dom gör. Varför har jag inte fått det? Troligtvis för att dom inte gjort någonting.

Teresa Soler har klimatångest. Den senaste tiden har hon varit missnöjd med Ekerö kommuns klimatpolitik. Hon har försökt komma i kontakt med politikerna men känner att hon inte tas på allvar.

-Det har i stort sett varit helt tyst från politikerna. Barnen är oroliga och dom ska inte behöva strejka. Alla upplevde värmeböljan förra sommaren. Om det fortsätter så här så kommer vi tillslut att få torka, vattenbrist, matbrist, bränder, säger hon.

Trots att kommunen inte tar in medborgarförslag har Teresa skickat in ett till alla politiker i kommunen. I förslagen tas det upp hur man skulle kunna arbeta mot en bättre och tydligare miljöpolitik. Miljöpartiet var dom enda hon fick respons av.

-Vi tog till oss Teresas förslag och utformade en motion i MP:s nämnd för att den skulle hanteras. Motionen läggs fram i fullmäktige för att en miljöstrateg ska kolla på det och då har vi rätt att få svar inom ett år, säger Ulrika Sandin (MP) ledamot i kommunfullmäktige.

Enligt Ulrika Sandin har det inte funnits några tydliga miljömål sen 2010. Målen förnyades aldrig. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya mål till 2014 men det har inte hänt.

– Ekeröborna har all rätt att vara missnöjda. Det finns inga lokala miljömål vilket egentligen också är ett krav för att få vara med i föreningen Sveriges ekokommuner som Ekerö är med i, säger Ulrika Sandin. 

Kjell-Erik Börjesson (c), ordförande för miljönämnden menar att det finns ett antal miljömål i miljönämnden man följer upp hela tiden. Men att man till exempel inte har mål inför 2025 på att minska miljöutsläppen.

Teresa känner att det råder brist på information om hur kommunen arbetar med miljöfrågor på Ekerö.

– Jag vet ju inte ens vad dom gör. Jag tror inte att dom gör tillräckligt. Och det finns ingen samlad bild om vad man gör åt koldioxidutsläppen, säger hon.

På kommunen håller man med om att det inte finns någon samlad information om hur man arbetar.

-Man kan gå in på hemsidan och titta under fliken miljö där finns en del. Bland annat så har vi tagit bort bygglovet för solpaneler och genomfört en satsning som innebär miljöanpassade skolor för våra barn och ungdomar, menar Kjell-Erik Börjesson.

Share Button

About Caroline Jungefalk