Home / Aktuellt / Passerkorten ska minska oroligheter på återvinningen
På Skå återvinningscentral krävs passerkort för att kunna återvinna. Foto: Jimmy Bysell

Passerkorten ska minska oroligheter på återvinningen

Problem med stölder och aggressiva besökare som skapar otrygghet hos personalen är några av anledningarna till Skå återvinningscentrals kritiserade passerkortssystem.
– Det hände att det kom in kriminellt folk som ville stjäla exempelvis vitvaror, säger Tomas Öhman, avfallsingenjör på Ekerö kommun.

Vill du återvinna ditt bråte på Skås återvinningscentral? I så fall behöver du ha ett passerkort för att komma in. Syftet med passerkortet är bland annat att registrera besökare samt garantera säkerheten. Enligt Tomas har det tidigare förekommit kriminell verksamhet på återvinningscentralerna när entrén stod öppen för alla.

– Det händer att folk slänger apparater som fortfarande fungerar. Därför förekom det situationer där personer kom in och började plocka saker från containrarna. Personerna kunde ibland vara aggressiva vilket inte kändes tryggt för personalen som jobbar på återvinningscentralen, säger Tomas.

En annan anledning till att man vill registrera besökarna är för att särskilja företag från privatpersoner. Återvinning för privatpersoner ingår i avfallsavgiften som samtliga Ekeröbor betalar. Passerkort till privata hushåll skickas därmed ut gratis till alla som beställer ett. Företag däremot är skyldiga att betala för ett passerkort för att få återvinna. Med bomsystemet där passage kräver registrering kan återvinningscentralen enkelt hålla koll på inpasseringen.

Att som företag skaffa ett passerkort kan ta några dagar. Det går därmed inte att åka till porten och betala kontant. Detta i kombination med otillräcklig information skulle kunna vara anledningen till att folk istället dumpar bråte i skogen när de kommer med ett släp och inte kommer in.

– Vi på kommunen har försökt nå ut med information kring vad som gäller med passerkort. Många centraler runt om i Stockholm har ett bomsystem och förutom problemet med sopor i skogen fungerar systemet oftast väldigt bra, säger Tomas.  

Tomas tror inte att bomsystemet är huvudorsaken till att folk dumpar bråte i skogen. Enligt Tomas dumpas det sopor även i kommuner där återvinningscentralerna inte har passerkort eller liknande passersystem.

Får kommunen in rapporter om att det finns avfall i skogen är det avdelningen Utemiljö på tekniska kontoret som ansvarar för att åtgärda problemet. I vissa fall har polisanmälan gjorts och i enstaka fall har personer dömts. I de flesta fall är det dock svårt att identifiera vem skräpet tillhör, menar Tomas, och då blir det skattebetalarna som får finansiera upphämtningen.

– Det är väldigt tråkigt att detta förekommer och det är inte helt enkelt att veta hur problemet ska lösas, menar Tomas.

Share Button

About Jessica Ekman