Home / Nyheter / Omdiskuterat vägbygge på Ekerö
Bussfil stängs av

Omdiskuterat vägbygge på Ekerö

Förberedelserna med att bredda Ekerövägen har pågått länge, men det är först nu Ekeröborna ser att arbetet är igång. I måndags var vägarbetarna på plats. Målet är att det ska bli två bussfiler istället för en. En bussfil som leder ut från Ekerö och en som leder in.

Arbetet med vägen väntas ta tre år och under tiden kommer det att påverka pendlarna.

─ Det kommer att bli stökigt, säger Tomas Flyckt, som arbetar som projektledare för breddningen av Ekerövägen på Trafikverket.

Under delar av arbetets gång kommer en bussfil mellan Kanton och Nockeby att vara avstängd. Den sträckan ingår i den känsliga miljön, världsarvet Drottningholm, vilket innebär att framkomligheten kommer begränsas ytterligare.

─ Just på den här sträckan måste vi skydda den omgivande miljön. Sen är det en arbetsmiljöfråga, det ska vara säkert för arbetarna.

Syftet med arbetet är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken i hopp om att det ska bli mer attraktivt att åka kollektiv, vilket är en del av det globala målet, menar Tomas Flyckt.

Parallellt med arbetet på Ekerövägen pågår bygget av E4 Förbifart Stockholm, som ska binda ihop de norra och södra delarna av länet. Den nya motorvägstunneln kommer att skapa en alternativ väg för trafik till och från Ekerö.

Förbifart Stockholms projektorganisation ansvarar för hela ombyggnaden av Ekerövägen. Sedan i måndags står arbetet med tunnlarna still på grund av att trafikverket har hävt kontraktet med entreprenören LSAB, för deras brister i arbetsmiljön. Projektet Ekerövägen har för närvarande inga avtal med LSAB, enligt Tomas Flyckt.

─ Vi är en del av samma projekt, Förbifart Stockholm. Men att trafikverket har hävt kontraktet med entreprenören påverkar inte breddningen av Ekerövägen. Vi följer vår tidsplan.

Finns det några planer på att underlätta för pendlarna genom att till exempel öka framkomligheten med Slagstafärjan genom avgiftsfria och utökade turer?

─ Tyvärr är inte trafikverket huvudman för allt. Det har förts diskussioner om detta, men det ligger på SL:s bord.

Fakta: I projektet ingår även att bygga en ny öppningsbar bro vid Tappström, bredda Drottninghomsbron och Nockebybron samt att bygga ett till tunnelrör i Lindö tunnel. Ekerövägen ansluter till Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som ska byggas vid Tillflykten och Edeby på Lovön. När Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet och avlastar därigenom Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.

Share Button

About Anna Nilsson