Home / Nyheter / Tunnelbygget Förbifart Stockholm stoppas
Trafikverket häver kontraktet med LSAB. Foto: Felix Martinsson

Tunnelbygget Förbifart Stockholm stoppas

Trafikverket häver kontraktet med entreprenören LSAB som bygger tunneldelarna på Lovön. Enligt Johan Brantmark som är projektledare för tunnelbygget handlar det om långvariga brister i LSAB.s arbetsmiljöarbete.

Grunden till beslutet är kontraktsbrott gällande arbetsmiljöarbete. Trafikverket har under en längre tid kritiserat LSAB för att inte arbeta säkert. Enligt Johan Brantmark sågs förbättringar i höstas efter flertalet varningar, men efter att återigen uppmärksammat brister i arbetsmiljön stoppar nu Trafikverket arbetet och häver kontraktet.

Enligt Tidningen Byggarbetaren utsågs tunnelarbetet till ”Årets sämsta bygge” 2018 med anledning av de brister, risker och olycksfall som uppdagats. Sedan byggstart 2016 har ett sextiotal tillbud rapporterats till Trafikverket, bland annat en brand som hade kunnat få allvarliga konsekvenser samt en explosion där en arbetsmiljöinspektör skadades.

Trafikverket har tillsvidare ansvaret för driftarbetet på Lovön tills ny entreprenör upphandlats. Hur lång tid detta kommer ta och vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får är i dagsläget oklart.

Trafikplats Lovö. Foto: Felix Martinsson.
Share Button

About Anna Nilsson