Home / Nyheter / Våldsfenomenet drabbar inte Ekerös skolungdomar

Våldsfenomenet drabbar inte Ekerös skolungdomar

De arrangerade ”manna”-slagsmålen har under den senaste tiden uppmärksammats i Stockholmområdet. ”Manna” är riggade slagsmål mellan högstadieelever där de inblandade bestämmer tid och plats för ett slagsmål. Oftast är det två utvalda personer som slåss medan ett flertal ungdomar filmar eller tittar på.

För ett tag sedan skickades informationsbrev ut till högstadieskolor i Ekerö kommun undertecknat Elise Brauer, kommunpolis. Brevet ska ha skickats i förebyggande syfte för att göra lärare och föräldrar medvetna om ”manna”. Det finns inga uppgifter om att ungdomar från Ekerö kommun ska utfört de arrangerade slagsmålen.
– Jag har inte upplevt någon oro bland högstadieeleverna på skolan. Efter att vi fick informationsbrevet från polisen har lärare på skolan pratat med eleverna om händelsen under mentorstiden, säger Fredrik Jarny, rektor på Tappströmsskolan.

Tappströmsskolan har tydliga rutiner för hur de hanterar situationer om personal eller elever skulle bli utsatta för någon typ av våld eller hot.
– Om det skulle förekomma att eleverna på skolan skulle ägna sig åt detta skulle vi hantera det på samma sätt som vi hanterar liknande kritiska situationer. Vi har tydliga riktlinjer för den typen av problem, avslutar Fredrik Jarny.

Share Button

About Lina Gustavsson