Home / Aktuellt / PSYKISK OHÄLSA: Hur hjälper man någon med självmordstankar?
Foto: Iris Russell

PSYKISK OHÄLSA: Hur hjälper man någon med självmordstankar?

Att stötta en anhörig som lider av psykisk ohälsa eller suicidtankar kan verka övermäktigt. Enytt har därför sammanställt en lista på hur du som anhörig på bästa sätt kan finnas till för dina nära och kära.

  • Agera – Det absolut viktigaste är att du faktiskt agerar om någon i din närhet mår dåligt. Det är läskigt men det kan också vara avgörande! 
  • Ta hand om dig själv – Ibland är det väldigt jobbigt att se någon man älskar må dåligt och de egna känslorna kan ta över. Sök stöd hos andra! Det kan vara en vän, familj eller en psykolog.  
  • Tid – Ge din tid, var där för personen och lyssna. Stå kvar trots att läget inte förändras direkt. 
  • Våga fråga om självmordstankar – Vi undviker gärna de svåra frågorna men det enda sättet att få svar är att ställa frågan rakt ut. Våga. Att prata om det är inte farligt som många kanske tror. Utifrån samtalet får man också en klarare bild över vilken typ av hjälp personen i fråga är i behov av. 
  • Se över säkerheten – Om suicidtankar och/eller planer finns – ta reda på exakt information. Hur länge har tankarna funnits? Finns det en specifik plan? Utifrån det kan man som anhörig jobba bättre rent förebyggande. 
  • Gör upp en plan – Nästa steg är att titta på en åtgärdsplan. Vilken hjälp kan personen i fråga tänka sig? Stötta inför mötet, följ med och följ upp. Att peppa till att söka professionell hjälp kan vara svårt – ta hjälp av andra

Hjälpinstanser
Vårdcentral eller annan läkarmottagning
Psykiatrisk mottagning
Personal på skola
Ungdomsmottagning
Präst, diakon

Kontaktuppgifter hittar du här

  • Be om löften – Självmordstankar är ofta återkommande. Att be personen lova att söka hjälp är ett effektivt sätt för att öka chansen att hen faktiskt gör det. 
  • Var kvar – Det är särskilt viktigt att närstående personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. Man behöver hjälp att ta sig ur självmordstankar. Du kan hjälpa!

Mer information hittar du på https://www.suicidezero.se/
Vid akut livsfara ring alltid 112.


Share Button

About Iris Russell