Home / Aktuellt / PSYKISK OHÄLSA: ”Det sker en förändring som vi tycker är jätteviktig”
Generalsekreterare Rickard Bracken

PSYKISK OHÄLSA: ”Det sker en förändring som vi tycker är jätteviktig”

I Sverige tar varje år 1500 människor sitt liv. Det är 4 människoliv per dag, ett var sjätte timme. Psykisk ohälsa är vår tids största folkhälsoutmaning. Men vi står också i ett genombrott vad gäller samtalet om psykisk ohälsa.

Allt fler människor har vågat börja prata om det, diskussionerna om lösningar diskuteras allt mer intensivt och nu har också regeringen beslutat om en miljardsatsning för psykisk hälsa och självmordsprevention. Ett allvarligt samhällsproblem har börjat tas på allt större allvar.

Suicide Zero har sedan 2013 arbetat för att radikalt minska självmorden. Visionen är likt deras namn, noll självmord. Enligt dem finns kunskapen för att uppnå visionen, men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder. I och med regeringens miljardsatsning för psykisk hälsa och självmordsprevention, gav vi oss av till Suicide Zero för att höra vad de tänker om den nya satsningen, och vad som behövs göras nu.

Reporter: Saga Markkula Björkman
Fotograf: Michael Korsgren

Share Button

About Johanna Hård