Home / Om enytt

Om enytt

Enytt.com är Kaggeholms egen webbtidning. Webbtidningen är en del av mediautbildningen och är därför aktiv endast ett fåtal veckor per år.

Har du tips eller åsikter? Mejla till enytt@kaggeholm.se

Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist
(mattias.stjernqvist@kaggeholm.se)
08 560 222 00